Türk Kağıdı Ebru 4 6

cytotec

cytotec forlaget-ave-maria.dk

zofran and pregnancy morning sickness

zofran and pregnancy 2018 blog.magazynuj.pl

cialis coupons free

cialis discounts coupons

Ebru Sanatı

Yüzyıllardır var olan gizem dolu, mistik bir kağıt süsleme sanatı, Ebru

Suda erimeyen boyaların yoğunlaştırılmış su üzerine serpilerek nakışlı kağıt elde etme sanatına ebru denir. Geleneksel Türk el sanatları arasında olan ebru, tam olarak ne zaman ve hangi ülkede ortaya çıktığı bilinmeyen, Doğu ülkelerine özgü bir süsleme sanatıdır. 

Çağatayca'da damarlı, dalgalı anlamına gelen “Ebre” kelimesi bu sanatın bilinen ilk ismidir. Bu sanata Farsça bulut gibi, bulutumsu anlamına gelen “Ebri” denilirken zamanla bu isim “Ebru” olarak değişmiştir. Ebru kelimesinin Farsça bir diğer anlamı da “Kaş” tır. Ab-ı Ru (su yüzü), Nakş-ı Berat (su nakışı) gibi adlarla da anılmıştır.

Avrupa’ya ilk olarak 17. Yüzyıl’da “Türk kağıdı” adıyla giden ebru, Batı’da “Marbling” adı ile bilinir. 

Ebru sanatı bütün Osmanlı sanatlarında olduğu gibi usta-çırak usulü ile öğrenilen ve sanatçının iradesi dışında birçok değişkenden etkilenen bir sanattır. Ebru; renklerin suyla dansının yarattığı bir ahenktir aslında. 

Osmanlı döneminde başlı başına bir sanat ve iş kolu olan ebruculuk, 20.yüzyıl başlarına gelindiğinde unutulma noktasına gelmiştir. Bu sanatın tekrar hayat kazanması, ebru sanatına çiçekli ebruyu geliştiren büyük sanatçı Necmeddin OKYAY sayesinde olmuştur. OKYAY’ DAN sonraki isim Mustafa DÜZGÜNMAN’ DIR.

Ebru, bir resim sanatı olmakla beraber, resim sanatı olmaktan ibaret değildir. Aynı zamanda nükteli bir şiir, yumuşak bir ezgidir de… Ebru, gücü zaman üzerinde oynamaya yeten, dans eden bir figürdür-tıpkı adını telaffuz ederken olduğu gibi- : Ebru! Belki de yeryüzünde hiçbir sanat, adıyla bu kadar bağdaşmamış, bu kadar iç içe geçmemiştir. Suyun yalınlığı, renklerin düğünü, insanın duyguları, doğanın kusursuzluğu ve Yaratan’ın tekliği ebru sanatından buluşuyor. Ebru sanatından nihai sonuç, bizi o sonuca ulaştıran süreçle beraber incelendiğinde anlam bulur ve zenginleşir. Ebru, fikre düştüğü ilk andan, gözle buluştuğu son ana kadar kendine has mistisizmini asla yitirmeyen bir ifade şeklidir.

Peki bu eşsiz Ebru sanatı nasıl yapılır?

Ebru sanatında ilk olarak kâğıdın ölçüsüne uygun tekne alınır. Daha sonra alüminyum kaplı bir baklava tepsisini anımsatan bu tekne kitreli su ile doldurulur. Bu kitre ise baharatçılarda satılan bir bitkinin özüdür. Birkaç gün su da bekletilir. Daha sonra şişen kitreleri el ile yoğurarak su içine karışması sağlanır.

Hazırlanan sıvı ince bir tülbent ile süzülerek temizlenir. Son haliyle tekneye yavaşça boşaltılır. Değişik renklerde toprak boyalar ayrı ayrı iki cam yüzey arasında ezilir. Ezilme esnasında biraz su katılarak çamur kıvamına gelen boyaya sığır ödü katılır ve bir ay bekletilir. Sığır ödünün katılma nedeni ise; kitre üzerine serpilen boyaların batmadan yüzebilmeleri ve boyanın rengini açmak için kullanılmaktadır.

Hazırlanan boyalar fırça veya metal çubuk yardımıyla daha önce hazırlanmış olan kitreli suyun üst yüzeyine damlatılır. Bir desen veya figür yapılacaksa metal çubuk, tarak v.b. aletler ile şekillendirilir. Kağıt düzgünce tekne yüzeyine bırakılır, boyanın kağıda işlemesi sağlanır. Kağıt temiz ve rüzgarsız bir ortamda kurumaya bırakılır.

Yaptığımız çalışma neye benzeyeceğini biliriz. Sadece bu konuda kesin fikir yürütebiliriz. Çünkü Boyaların açılmasını ve şekillerin yuvarlaklığını kesin olarak belirleyemeyiz. Bu nedenle; Bir ebru bir defa yapılır. Bu yüzden iki defa aynı ebruyu yapmak imkânsızdır.

Yazar : TR'de MARKA Röportaj

Facebookda Paylaş

Diğer Tasarım Konuları