Perakendecilikte Marka Yönetim Kavramları 1 7

cozaar

cozaar nolife.gr

fluoxetine and alcohol

fluoxetine and alcohol reddit knagis.miga.lv

naltrexone reviews australia

naltrexone reviews read here

Perakendecilikte Marka Yönetim Kavramları

Günümüzde tüketici zihninde, kendi markanız için tanımladığınız yeri kapabilmek yaşanan yoğun bilgi bombardımanı nedeniyle oldukça güçtür. Bu nedenle, belirlenen az sayıdaki konumlandırma değişkenleri ile markanızın hedef kitle tarafından algılanmasında diğer markalara göre farklılaşabilmesi gerekmektedir.

Bu noktadan yola çıkarak, Perakendecilikte Marka Yönetim Kavramları başlıklı yazı dizimizin de, Marka İmajı, Marka Konumlandırması, Marka Sadakati ve Markalaşma süreçlerindeki kavramları ele almaya çalışacağız.

Hepimizin bildiği gibi günümüzde, ürünler arasında önemli farklılıklar kalmamıştır. Herkes en iyisini, en kalitelisini diğer rakipleri gibi yapabilmektedir. Neredeyse herkes aynı bilgi ve teknolojiyi kullanmaktadır. Bu noktada bir markanın başarılı olabilmesi için gerekli olan koşullara bakıldığında; her şeyden önce markanın, iyi bir imaj yaratması ve tüketici gözünde net bir şekilde konumlandırılması gerekmektedir.

Burada Marka İmajı’nı; “Tüketicinin bir markayla ilgili edindiği izlenimlerin toplamıdır.” şeklinde tanımlayabiliriz. Marka imajı, firmaların başarısının temeli olarak görmektedirler. Doğru iletilmiş marka imajı hem markanın karşıladığı ihtiyaçların tüketici tarafından daha iyi anlaşılmasına yarar, hem de markayı rakiplerinden ayırır.

Marka konumlandırması ise, “Markanın bir amaca yönelik olarak belirlenmiş temel değişkenler kapsamında pazardaki durumudur. Bu değişkenlerden hangisinde ürün kuvvetli ise bunlar vurgulanmalı, zayıf olanlar ise kuvvetlendirmeye ya da tüketicinin bu konudaki düşüncelerinin değiştirilmesine çalışılmalıdır.

İmaj yaratma ve konumlandırma faaliyetlerinin yanında her işletme, sahip olduğu markaya uzun dönemli sadık kalacak tüketici yaratmak amacındadır. Burada Marka sadakati kavramını ise “Tüketicinin markaya olan inancının gücü” olarak tanımlayabiliriz. Yapılan araştırmalar, müşteriler ile kullandıkları markalar arasındaki ilişkinin değerini arttırıp, sadakat yaratacak iki önemli faktör olduğunu bizlere göstermektedir. Bunlardan biri “ihtiyaçların diğer markalara göre daha iyi karşılanıyor olması” diğeri de “değerli olduklarının hissedilmesidir”.

Perakendecilikte Yönetim Kavramlarında bir diğeri ise; Markalaşmadır. Markalaşma, “Ürünün neden var olduğunu ve ondan ne beklenmesi gerektiğini” anlatan bir kavramdır. Markalaşmada rekabet ortamından uzaklaşmak ve tüketicinin seçiminde öne plana çıkmak en önemli hedeftir.

Sonuç olarak Perakendecilikte tüm yönetim kavramlarının eşliğinde, ulusal ve uluslarası artan rekabet koşullarında; ürün ve hizmetleri rakipler karşısında tercih edilebilir bir konuma getirebilmek için; “Tüketiciyi tanımak, tutum ve davranışlarını anlamak” gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, Perakendeciler hedef kitlelerinin kim ve gelecekte kimlerden oluşacağını bilir/bilebilirse ancak “farklılaşabilir, rekabet avantajı oluşturabilir ve böylece tüketicilerde tercih nedenleri yaratabilirler”.

Yazar : Belgin USANMAZ

Facebookda Paylaş

Diğer Marka Konuları