Ürün Odaklı Yaklaşımdan Müşteri Merkeziyetçi Yaklaşıma Geçiş 3 6

where to buy abortion pill in usa

abortion pill online usa

benadryl pregnancy category

benadryl pregnancy dosage sharpcoders.org

seroquel notice

seroquel vidal jensen.azurewebsites.net

Ürün Odaklı Yaklaşımdan Müşteri Merkeziyetçi Yaklaşıma Geçiş 

Artan ürün çeşitliliği, teknolojik gelişmeler sonucu oluşan esnek üretim kabiliyetleri, bilgiye erişimin baş döndürücü hızı, 1950’lerde “ne bulursam onu alırım” anlayışıyla hareket eden tüketicinin yerini “ne istersem onu alırım” anlayışıyla hareket eden tüketiciye bıraktı. Üreticiler artık süreçlerini, stratejilerini ürün çevresinde değil, müşteri çevresinde şekillendirmek zorundalar. Bir başka deyişle; işletme stratejisinde ürün odaklı yaklaşım yerini müşteri merkeziyetçi yaklaşıma bıraktı. 

Müşteri merkeziyetçilik işletmenin bütün süreçlerinde benimsenmesi gereken, müşteriyi işletme faaliyetlerinin tam kalbine yerleştiren bir pazarlama anlayışıdır. Bu anlayışa göre kararlar müşteriyle başlar; ürün ve hizmetler müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenir, tasarlanır ve sunulur. Müşteri sadakati ve üretici-tüketici döngüsünde müşterinin sürekliliği müşteri merkeziyetçiliğinin temel amacıdır.  Firmayla aldığı ürünler ve hizmetler aracılığıyla hem ürün üzerinden hem de satın alma deneyimi üzerinden bir bağ kuran müşteri beklentileri karşılandığı sürece başka arayışlara girmeyip, firmayı kendi firması gibi benimser.

Eskiden evlerimize mobilya alırken seçtiğimiz kanepenin salonumuza uymaması nedeniyle düzeni nasıl değiştireceğimizi düşünürken, bugün mobilya üreticilerinin sunduğu modüler çözümler sayesinde ürünleri istediğimiz ebatta, renkte ve hatta formda alabiliyoruz. Boya alırken önümüze getirilen sayfalar dolusu renk seçeneklerine ek olarak hayalimizdeki rengi elde edebilmek için farklı karışımlar yaptırabiliyoruz. Otomobil alırken bile sadece renk seçenekleriyle sınırlı kalmayıp, bir modelin farklı özellikte versiyonlarını kendi tercihimize göre belirleyip istediğimiz özelliklerdeki araca sahip olabiliyoruz. 

Bütün bu seçenekleri sunmak geçmişte büyük maliyetlere neden olabilirken günümüzde esnek üretim teknolojilerinin de katkısıyla artık çok basit. Ürün odaklı yaklaşımda üretim süreçleri, firmaların ellerindeki teknolojik imkanlarla kısıtlıydı. Ölçek ekonomisinin getirisi çok yüksekti ve bu nedenle firmalar ürün portföylerini ellerindeki teknolojilere göre belirlemek zorundaydı. Günümüzde ise esnek üretim teknolojileri çok basit değişikliklerle tüketicilerin beklentilerini yerine getirebiliyor. Ayrıca tüketiciler beklentilerini karşılayan ürünler için beklemekte ve çıkan ekstra maliyetlere katlanmakta istekli davranıyor.

Müşteri merkeziyetçi yaklaşımda üretici ve tüketici arasında yakın bir ilişki kurulmasına önem verilir. Müşteri segmentasyonu ön planda ve geliştirilen yazılımlar sayesinde geniş müşteri bilgi havuzları oluşturmak mümkün. Firmalar müşterilerine ilişkin verileri saklayıp, sınıflandırıp, analiz edebiliyor, müşteri ilişkileri yönetimi adı altında kurulan departmanlar doğrudan üretici-tüketici ilişkisini kurup, ilişkilerin sürdürülebilirliğini sağlayabiliyor.  

Müşteri merkeziyetçiliğinin sadece pazarlama stratejisi olarak ele alınması, bu yeni kavramın tam anlamıyla benimsenmesine engel oluyor. Müşteri merkeziyetçilik, pazarlamadan, müşteri hizmetlerine, tasarımdan, satışa bütün süreçleri kapsayan bir anlayıştır. Müşteri merkeziyetçiliğinde firma çalışanları müşterilerin temsilcisi konumundadır ve bütün çalışanlar faaliyetlerini bu doğrultuda gerçekleştirir. 

Gelişen teknolojiler, tüketicilerin seçeneklerinin artması firmaların sadece ürünü üretip piyasaya sürmesinin ötesinde anlayışlar benimsemesini gerektirmektedir. Artık firmalar kalitenin, fiyatın ötesinde müşterilerine sağlayabildiği esneklikler sayesinde müşteri sadakatini sağlayabiliyor. Müşterinin firmaya bağlılığı da daha uzun vadeli ve karlı ticari ilişkiyi sağlıyor. Sonuç olarak, teknolojinin her gün ilerlediği ve bilgiye erişimin her gün daha da kolaylaştığı bir dünyada firmaların, ürünlerinin faydalanıcıları olan müşterilerini faaliyetlerinin merkezine koyan müşteri merkeziyetçiliği kavramını benimsemeleri gerekmektedir. Bu sayede markalarının kalıcılığını sağlayabileceklerdir.

Yazar : Nihan SIRIKLIOĞLU

Facebookda Paylaş

Diğer Pazarlama Konuları