Her değişim aslında bir fırsattır! 6 3

naloxone and naltrexone are examples of

buprenorphine naloxone and naltrexone news.bs.kg

sertraline and alcohol blackouts

sertraline and alcohol

Her değişim aslında bir fırsattır!

21. yüzyıl dünyası'nda her şirket ve her insan için geçerli olan "en büyük gerçek" bu cümlenin devamındaki satırlarda ve bu yazının satır aralarında gizlidir; söylenilen her cümle tekrar tekrar düşünüp okunmalıdır: Mevcudu terk etmezsen eğer, yeni bir dünya yaratamazsın. Sürüden ayrılmazsan eğer ne yapabileceğini keşfedemezsin. Değişmez ve gelişmezsen eğer, kendini geleceğe taşıyamazsın. Değişmek için cesaret göstermezsen eğer, ataleti yaşar esarete düşersin. Bu durumda sonuçlar senin için hiç değişmez ve sen olan biteni sadece seyredersin.

Güçlü olanın değil, değişime uyum sağlayanın ayakta kaldığı, büyük balığın küçük balığı yuttuğu dönemde değil, hızlı balığın yavaş balığı yuttuğu ve hareketsiz kalıp değişime direnen değil, hareketli olup değişime uyum sağlayanın ödüllendirildiği dönemde yaşıyoruz. Başarısızlık, oyunu kuralına göre oynamamanın getirdiği bir sonuçtur.

Aynı şekilde, herhangi bir 21. yüzyıl çalışanı da işinden olmak istemiyorsa, öğrenme değişim hızını çalıştığı şirketin öğrenme ve değişim hızına göre ayarlamak zorundadır. Diğer bir ifadeyle, 21. yüzyıl çalışanının öğrenme ve değişim hızı, içinde çalıştığı şirketin öğrenme ve değişim hızından daha küçük değil daha büyük olmalıdır. Şirket vites büyütürken kendisi vites küçültmemeli, büyütmelidir.

Değişim bir tehdit değil, aksine bir fırsattır. Gerekli donanımda olan işin uzmanı profesyonellerle hareket ederek değişimi gerçekleştiren şirketler ve kurumlar kendilerini geleceğe taşır ve ancak o zaman başarıyı yakalayarak servet yaratır.

Yazar :

Facebookda Paylaş

Diğer Ara Geçiş Konuları